Krutz Student Wood Cello Bow

Krutz Student Wood Cello Bow

  • $85.00
    Unit price per 


This is a Krutz Student Wood Cello Bow. Krutz uses genuine Mongolian horse hair for all of their bows.